• M14明装系列
 • M5明装系列
 • M6明装系列
 • M10明装系列
 • M8明装系列
 • M8-01(单)/M8-02(双)

  M8-01(单)/M8-02(双)
  一位大翘板开关

  M8-03(单)/M8-04(双)

  M8-03(单)/M8-04(双)
  二位大翘板开关

  M8-05(单)/M8-06(双)

  M8-05(单)/M8-06(双)
  三位大翘板开关

  M8-07(单)/M8-08(双)

  M8-07(单)/M8-08(双)
  四位大翘板开关

  M8-09

  M8-09
  一位16A三极插座

  M8-10

  M8-10
  二、三极插座

  M8-11

  M8-11
  二极带多功能插座

  M8-12

  M8-12
  二、二、三极插座

  M8-13

  M8-13
  二位二、三极插座

  M8-14(单)/M8-15(双)

  M8-14(单)/M8-15(双)
  一位大翘板带二/三极插座

  M8-16(单)/M8-17(双)

  M8-16(单)/M8-17(双)
  二位大翘板带二/三极插座

  M8-18

  M8-18
  三位二、三极插座

  M8-19

  M8-19
  一位电视插座

  M8-20/M8-21/M8-22

  M8-20/M8-21/M8-22
  电视一进一出
  电视一进二出
  电视一进三出

  M8-23/M8-24

  M8-23/M8-24
  一位电话插座
  一位电脑插座

  M8-25

  M8-25
  二位电视插座

  M8-26/M8-27/M8-28

  M8-26/M8-27/M8-28
  二位电话插座
  电话/电脑插座
  二位电脑插座

  M8-29/M8-30

  M8-29/M8-30
  电视、电话插座
  电视、电脑插座
 • 咨询服务

  400 926 6673  万博最新版本网址登录电器官方二维码